McLAREN 12C GT3 (1/43, BURAGO)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – McLAREN 12C GT3

Ako veľmi sa líši nová výroba Made In China oproti pôvodnej výrobe z Talianska? Na túto otázku dnes hľadať odpoveď nebudeme. No chceme tým povedať, že sme radi, že značka BURAGO pokračuje ďalej a pripravuje pre nás stále nové modely. Čakali, že bude napredovať a dosahovať novej, lepšej kvality. Chce to ešte čas?

How different is the new Made In China production from the original production from Italy? We will not look for an answer to this question today. But we want to say that we are glad that the BURAGO brand continues and is constantly preparing new models for us. We just waited a bit for it to move forward and achieve a new, better quality. Does it still take time?

V peknej krabičke model pôsobil zaujímavo a taký istý dojem sme z modelu mali aj po vybalení. Kolekcia RACE je pre nás zaujímavá. Línie modelu sú verné reálnej predlohe, ale nie dokonalé. Ak by výrobca venoval viac pozornosti lepšiemu zvýrazneniu dielov karosérie bol by to krok k lepšiemu. Zapôsobila na nás i pekne zvolená žltá farba. Lak troška pôsobí plasticky. Naopak potlač grafiky zaznamenala posun k lepšiemu. Farebne zvýraznené doplnky karosérie sú rozmazané. Dobre to vidieť na prednom spojlery a na prednej kapote. Tu by malo BURAGO ešte zapracovať. Veľmi sme ocenili vkladané plastové diely auta ako napríklad predné svetlomety a zadné prítlačné krídlo.

In a nice box, the model looked interesting and we had the same impression of the model even after unpacking. The RACE collection is interesting for us. The lines of the model are true to the real model, but not perfect. If the manufacturer paid more attention to better highlighting of body parts, it would be a step towards better. We were also impressed by the nicely chosen yellow color. The varnish looks a bit plastic. On the contrary, the printing of graphics has seen a shift for the better. Color-highlighted body accessories are blurred. Good to see on the front spoiler and on the front hood. BURAGO should still work here. We really appreciated the inserted plastic parts of the car, such as the headlights and the rear pressure wing.

Je škoda, že je model navrhovaný pre deti od 3 rokov. Ak by výrobca posunul vekovú hranicu smerom hore. V mierke 1/43 by si mohol dovoliť viac jemných detailov. V prípade ak by sa tak stalo, boli by modely zasa bližšie tam kde by sme ich chceli vidieť. BURAGO troška dospej! Poďme sa pozrieť čo vidno cez okná kabíny. Zadné okno je podľa nás jedným z najpútavejších prvkov. Respektíve prvky, ktoré cez neho vidieť. Výstužný rám, časti motorového priestoru a pod. Priamo do kokpitu vám výhľad umožní len čelné sklo. Ale nás zaujímalo ako vyzerá kokpit McLaren C12. Preto model sme rozobrali.

It is a pity that the model is designed for children from 3 years. If the manufacturer moved the age limit upwards. At 1/43 scale, he could afford more fine detail. If that happened, the models would be closer to where we wanted to see them. BURAGO grow up a little! Let’s see what you can see through the cabin windows. In our opinion, the rear window is one of the most attractive elements. Respectively the elements that see through it. Reinforcement frame, parts of the engine compartment, etc. Only the windshield will give you a direct view to the cockpit. But we were interested in what the cockpit of the McLaren C12 looks like. Therefore, we disassembled the model.

Podvozok auta je navrhnutý v duchu jednoduchosti. Veľmi sme nečakali žiadne veľké detaily. Budeme troška optimistický. Veríme, že BURAGO časom začne brať troška vážnejšie a navrhne detailnejšie podvozky v mierke 1/43. Použité kolesá na McLaren sú pekné a vidieť, že tu už výrobca troška uvažuje o tom, ako viac dosiahnuť atraktivitu. Celkový pohľad na model je pre nás dostačujúci. Nečakali sme žiadne veľké prekvapenie a našli sme zopár atraktívnych momentov. Celkový dojem je pozitívny, za čo model môže ďakovať predovšetkým predlohe ktorú stvárňuje.

The car’s chassis is designed in the spirit of simplicity. We didn’t expect much details. We will be a little optimistic. We believe that BURAGO will eventually take a little more seriously and design more detailed chassis in 1/43 scale. The wheels used on McLaren are nice and you can see that the manufacturer is already thinking a bit about how to make them more attractive. The overall view of the model is sufficient for us. We did not expect any big surprises and we found some attractive moments. The overall impression is positive, for which the model can thank especially the model it represents.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s