FORZA MOTORSPORT 2019

HOME – POCKET CARS – HOT WHEELS – FORZA MOTORSPORT 2019

Spojenie dvoch značiek počítačovej hry FORZA MOTORSPORT a HOT WHEELS je fanúšikom malých autíčok už známe niekoľko rokov. Vydanie kolekcie FORZA 2019 obsahuje naozaj zaujímavé autá. Sklamalo nás trošku fádne prevedenie celej kolekcie i keď samotné autá sú pekné. Chýba nám v nej troška viac života, farieb. Ale keďže ako fanúšikovia značky LAND ROVER sme museli pripísať plusové body a celkovo hodnotíme celú sériu ako dobrá. No lepšia FORZA tu už bola. Možno si to dizajnéri z MATTEL zoberú k srdcu pri návrhu ďalšej série.

The combination of two brands of the computer game FORZA MOTORSPORT and HOT WHEELS has been a fan of small cars known for several years. The edition of the FORZA 2019 collection contains really interesting cars. We were disappointed by the slightly dull design of the entire collection. The cars themselves are nice, but we lack a little more life, colors. Since the fans of the LAND ROVER brand had to score plus points and overall we rate the whole series as good. But the better FORZA was already here. Maybe the designers from MATTEL will take it to heart when designing the next series.

’15 LAND ROVER DEFENDER DOUBLE CAB

Je to prvý model z piatich aut série FORZA 2019. Ako sme už spomenuli. Sme fanúšikovia LAND ROVER a preto si aj táto séria zaslúžila kvôli tomuto autíčku plusové body. Trošku nás celou sériou sprevádzala a mrzela nízka kvalita tlače grafiky. Veľa defektov grafiky na inak zaujímavej sérii zanechala výraznú stopu v našom úsudku. Ale vždy ide o dojem. A ten v prípade Land Roveru je viac ako dostatočný. Masívne kolesá, korba a nasávanie vzduchu do motora ktoré je vyvedené nad kabínu pripisovalo malému autíčku plusové body. Takže začiatok série je pozitívny.

It is the first model from five cars of the FORZA 2019 series. As we have already mentioned, we are fans of LAND ROVER and that is why this series also deserved plus points for this car. The whole series was accompanied by a bit of low quality graphics. Many defects in graphics in an otherwise interesting series have left a significant mark on our judgment. But it’s always an feeling. And that in the case of the Land Rover is more than enough. The massive wheels, body and air intake into the engine, which is led above the cab, attributed plus points to the small car. So the beginning of the series is positive.

Kat. Číslo – REF: GJV67
Mierka – Scale: N/A
Rok – Year: 2019

REKLAMA

’17 ACURA NSX

Druhým malým autíčkom v poradí je ACURA NSX z roku 2017. Veľkým plusom z nášho pohľadu je dobrý výhľad cez čelné a zadné okno do interiéru. Pekné línie modelu by si zaslúžili viac doplniť grafické detaily ako napríklad predné i zadné svetlá. Podvozok autíčka je veľmi jednoduchý a nezodpovedá reálnej predlohe.

The second small car in the series is the ACURA NSX from 2017. A big plus from our point of view is a good view through the front and rear window into the interior. The nice lines of the model deserve more to be added to the graphic details, especially on the front and rear lights. The chassis of the toy car is very simple and does not correspond to the real model.

Kat. Číslo – REF: GJV68
Mierka – Scale: N/A
Rok – Year: 2019

’17 AUDI RS 6 AVANT

AUDI AVANT bolo pre nás malé prekvapenie. Matná biela farba pristane dokonale líniám autíčka. Spolu s dymovou výplňou okien sa dobre zladila. Bohužiaľ potlačená grafika bola vrcholom amaterizmu. Maska chladiča je len rovná plocha. Je to daň za dobre navrhnuté logo a ŠPZ. Podvozok nesie pár detailov v oblasti prednej i zadnej nápravy. Zadnú časť autíčka považujeme za najatraktívnejšiu z celého modelu.

AUDI AVANT was a little surprise for us. The matt white color fits perfectly into the car’s lines. Together with the smoke paneling of the windows, it harmonized well. Unfortunately, the suppressed graphics were the pinnacle of amateurism. The radiator grille is just a flat surface. It’s a tax on a well-designed logo and license plate. The chassis bears a few details in the area of the front and rear axles. We consider the back of the car to be the most attractive of the whole model.

Kat. Číslo – REF: GJV69
Mierka – Scale: N/A
Rok – Year: 2019

FORD SHELBY GT350

Ako celok Ford Shelby na nás pôsobil dobre. Bohužiaľ je tu opäť veľké slovo ALE. Na vine je grafická úprava autíčka. Veľmi nás mrzí, že sa v tomto smere výrobca nechce posunúť k lepšej kvalite. Naopak línie modelu považujeme za dobré i keď sú troška nafúknuté. Podvozok je v tomto prípade nadpriemerný ako sme zvyknutý u HOT WHEELS.

As a whole, the Ford Shelby looked good on us. Pity that there is one big but The graphic design of the toy car is to blame. We are very sorry that the manufacturer does not want to move towards better quality in this direction. On the contrary, we consider the lines of the model to be good even if they are a bit inflated. The chassis in this case is above average as we are used to with HOT WHEELS.

Kat. Číslo – REF: GJV70
Mierka – Scale: N/A
Rok – Year: 2019

REKLAMA

PORSCHE 934 TURBO RSR

Ak sú dobre zachytené línie 934ky je vždy sa na čo pozerať. I v tomto prípade HOT WHEELS zachytil dobre predlohu. Taktiež natlačená farebná kombinácia grafiky sa vydarila. Opäť však trpí nekvalitou. Dobre zachytené charakteristické prvky vystihujú ducha Porsche. Dymové sklá tento efekt umocňujú.

If the lines of the Porsche 934 are well captured, there is always something to look at. Even in this case, HOT WHEELS copied the original well. Also, the printed color combination of graphics succeeded. Again, however, it suffers from shortcomings. Well-captured features capture the spirit of Porsche. Smoke glass intensifies this effect.

Kat. Číslo – REF: GJV71
Mierka – Scale: N/A
Rok – Year: 2019


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

One thought on “FORZA MOTORSPORT 2019

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s