BMW M5 CS “GREEN BEAST”

HOMEGARAGETHE WORLD OF CARS – BMW M5 CS “GREEN BEAST”

Jedny vravia, že je to už veľa. Druhý vravia, že ešte má rezervy. No fakt je jeden, že BMW M5 CS pre rok 2022 s výkonom 629 koní dá na frak nie jednému super športu. Už na prvý pohľad je jasné, že nepôjde o bežný model od BMW. Samotný výrobcovia primárne orientujú automobil pre trhy v USA, Nemecku, Veľkej Británii a Rusku. Je to logické. Veď cena tejto Zelenej Beštie sa pohybuje okolo 120 000 EUR. Základom nového konceptu poslúžil model M5 Competition (2020). Auto prešlo povinnou redukciou váhy o 104 kilogramov. Je to i vďaka množstvu použitého uhlíkového vlákna na častiach karosérie ako je napríklad predná kapota, spätné zrkadlá, zadný difúzor a iné. Taktiež sa výrobca snažil zapôsobiť na vnem z celého auta počas jeho jazdy na posádku. Odobratím hlukového izolačného materiálu tak bude vaše telo intenzívnejšie vnímať všetko čo si pod prednou kapotou bude mrmlať silná 4 litrová V8 s dvojitým preplňovaním. Vibrácie prenikajúce vašim telom umocnia i štyri výfukové zvody, ktoré sú špeciálne navrhnuté a vyrobené z nehrdzavejúcej ocele práve pre tento účel.

Some say it’s a lot. The other says he still has reserves. But the fact is that the BMW M5 CS for 2022 with 629 horsepower will beat other super sports. At first glance, it is clear that this will not be a regular model from BMW. The manufacturers themselves primarily target the car for the markets in the USA, Germany, Great Britain and Russia. It’s logical. The price of this Green Beast is around 120,000 EUR. The new concept was based on the M5 Competition (2020) model. The car underwent a mandatory weight reduction of 104 kilograms. This is also due to the amount of carbon fiber used on body parts such as the front hood, rear-view mirrors, rear diffuser and others. The manufacturer also tried to impress the sensation of the whole car while driving to the crew. By removing the noise insulation material, your body will more intensely perceive everything that will be muttered under the front hood by a strong 4-liter V8 with double supercharging. The vibrations penetrating your body will be amplified by four exhaust pipes, which are specially designed and made of stainless steel for this purpose.

Veľká sila pohonnej jednotky sa prenášať na 20-palcové kolesá Pirelli P Zero Corsa s rozmermi 275/35 vpredu a 285/35 vzadu. Naopak na skrotenie Beštie výrobca nasadil karbónové-keramické brzdy a vyladený podvozok s adaptívnym nastavením tlmičov. Interiér vozidla si BMW doslova vychutnalo. Taktiež použitie uhlíkového vlákna je vidieť na každom kroku. Sedadlá vpredu i zadná lavica pre tri osoby nesú stopy uhlíka. Medzi ďalšie zmeny v interiéry oproti M5 Competition patria karbónové radiace páky, čalúnenie stropu Alcantara, logo CS na palubnej doske a medzi zadnými sedadlami. Nám sa najviac páčila silueta Nürburgring na opierkach hlavy a volant potiahnutý Alcantara so značkou v hornej časti, aby ste poznali polohu natočenia kolies.

The great power of the power unit is transmitted to the 20-inch Pirelli P Zero Corsa wheels with dimensions 275/35 at the front and 285/35 at the rear. On the contrary, the manufacturer used carbon-ceramic brakes and a tuned chassis with adaptive shock absorber settings to tame Beast. BMW literally enjoyed the interior of the vehicle. Also, the use of carbon fiber is seen at every step. The front seats and the rear bench for three people carry traces of carbon. Other interior changes from the M5 Competition include carbon gear levers, Alcantara roof upholstery, the CS logo on the dashboard and between the rear seats. We liked the silhouette of the Nürburgring on the head restraints the most and the steering wheel covered with Alcantara with a mark at the top so that you know the position of the wheels.

Ak sa pozriete lepšie na CSko pochopíte, že je to o detailoch. Každá línia, krivka i farebná kombinácia je presne navrhnutá tak, aby pôsobila na pocity každého z nás. A darí sa jej to. Pre BMW M5 CS automobilka navrhla dve farebné verzie Frozen Deep Green a Frozen Brands Hatch Gray. Pre nás je isto zelená verzia TOP. K tomu všetkému sa museli prispôsobiť a doladiť farby doplnkov. Všetci isto čakáte na to najdôležitejšie. Ako je táto Zelená Beštia rýchla? Z 0 – 100km/h vyšprintuje za 2,9 sekundy. Našťastie “ujo” obmedzovač, vám túto krásku skrotí pri rýchlosti 305 km/h. Je evidentné, že nejde o obyčajné auto. Mnohý sa na tento skvost dívajú ako na zberateľský artikel. A nim bezpochyby je. Už sa tešíme na repliku v mierke 1/18.

If you look better at CS you will understand that it is about details. Each line, curve and color combination is precisely designed to affect the feelings of each of us. And the new BMW is doing well. For the BMW M5 CS, the carmaker designed two color versions of Frozen Deep Green and Frozen Brands Hatch Gray. For us, the green version of TOP is certainly. To all this, they had to adapt and fine-tune the colors of the accessories. You are all definitely waiting for the most important thing. How fast is this Green Beast? It sprints from 0 – 100km / h in 2.9 seconds. Fortunately, the “uncle” limiter will tame this Beast at a speed of 305 km / h. It is obvious that this is not an ordinary car. Many look at this gem as a collector’s item. And he undoubtedly is. We are looking forward to the 1/18 scale replica.

Source: BMW


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s