PORSCHE 930 RWB

HOME – POCKET CARS – TIME MICRO – PORSCHE 930 RWB

RWB stavby sú vo svete natoľko populárne, že okolo toho vznikol akýsi kult. Prevažná časť fanúšikov sa nachádza v Ázii. Rozšírené staré Porsche s veľkými krídlami majú niečo do seba. Jeden model RWB sme tu už dávnejšie mali. Bolo to čierne Porsche od Hot Wheels, zo série Silhouette.

RWB constructions are so popular in the world that a kind of cult has emerged around it. The vast majority of fans are in Asia. The extended old Porsche with large wings has something in it. We had one RWB model here a long time ago. It was a black Porsche from Hot Wheels, from the Silhouette series.

Dnes tu máme podstatne lepšie spracovaný model od čínskej firmy Time Micro v kooperácii firmy Addict. Ani o jednej firme som doteraz nepočul. Po niekoľkých pokusoch o vyhľadanie informácii čo i len jednej firmy, musím konštatovať, že som bol neúspešný. Pri tom Time Micro má na známej čínskej nákupnej stránke pomerne dosť modelov. Nuž, možno sa stránka jedného dňa na medzinárodnom internete objaví. Na spodnej strane krabičky je upozornenie písané vo viacerých jazykoch. Čo nás prekvapilo, je nápis v slovenskom, aj českom jazyku.

Today we have a much better model from the Chinese company Time Micro in cooperation with Addict. I haven’t heard of any company yet. After several attempts to find information for even one company, I must say that I was unsuccessful. At the same time, Time Micro has quite a few models on the well-known Chinese shopping site. Well, maybe one day the page will appear on the international internet. At the bottom of the box is a notice written in several languages. What surprised us is the inscription in Slovak and Czech.

Tak ako som nenašiel informácie o výrobcovi, tak som ich nenašiel ani o reálnej predlohe auta. V oficiálnom zozname RWB uvedené nie je a na naše otázky neodpovedali. Každopádne nie je vylúčené že auto nevzniklo. Model je ale fantastický. Neuveriteľná precíznosť detailov. Lakovanie nie je zbytočne hrubé, takže hrany karosérie sa nestratia. Model má množstvo vkladaných častí. Svetlá sú samozrejmosťou, ale sú tu aj aerodynamické krídelka  na stranách vozidla, či spätná zrkadlá. Potešujúcou správou je, že sa pri týchto častiach nenachádzajú zvyšky lepidla. To len svedčí o tom že si výrobca dal na kvalite naozaj záležať. Pochváliť musím aj kolesá. Ich dizajn sa parádne hodí k modelu. Osobne mám tento dvojfarebný štýl kolies najradšej, kedy je ráfik strieborný, a výplň čierna. Za nimi si môžeme všimnúť aj brzdy a strmene.

Just as I did not find information about the manufacturer, so I did not find it about the real model of the car. RWB is not listed in the official list and they have not answered our questions. In any case, it is possible that the car was not created. But the model is fantastic. Incredible precision of details. The paintwork is not unnecessarily rough, so the edges of the body are not lost. The model has a number of inserted parts. Lights are a matter of course, but there are also aerodynamic wings on the sides of the vehicle or rearview mirrors. The good news is that there are no glue residues in these parts. This only shows that the manufacturer really cared about quality. I also have to praise the wheels. Their design fits perfectly with the model. Personally, I prefer this two-tone style of wheels, when the rim is silver, and the padding is black. Behind them we can also notice the brakes and calipers.

Model stojí približne 25 EUR. Je naozaj kvalitne prevedený. Fanúšikov Porsche či RWB naozaj poteší. Výhodou je aj krabička. Takže ak ich bude viac, je možné ich poukladať na seba. Rozhodne sa budem obzerať po modeloch od firmy Time Micro. Videl som, že spolupracujú aj s bBurago. Jedinou nevýhodou je, že keď si to z Číny objednáte, musíte na to dlho čakať.

The model costs approximately 25 EUR. It is really well done. Porsche or RWB fans will really enjoy it. The advantage is also a box. So if there are more, it is possible to stack them on top of each other. I will definitely look for models from Time Micro. I have seen that they also work with bBurago. The only downside is that when you order it from China, you have to wait a long time.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

One thought on “PORSCHE 930 RWB

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s