LAND ROVER w/ JAGUAR E-TYPE

HOME – POCKET CARS – SCHUCO – PICCOLO – LAND ROVER w/ JAGUAR E-TYPE

In cooperation with SCHUCO, our editorial office provided a better view of the overall production of this brand. Every month we registered a lot of interesting news and also for us an unknown category of models called PICCOLO. This group of small models in the approximate 1/96 scale is not just for someone. The product is primarily intended for collectors from 14 years. These small cars are intended only for collectors on the word of taken collectors.

Spoluprácou so spoločnosťou SCHUCO sa našej redakcii naskytol lepší pohľad do celkovej produkcie tejto značky . Registrovali sme každý mesiac množstvo zaujímavých noviniek a tiež i pre nás jednu neznámu kategóriu modelov s názvom PICCOLO. Táto skupina malých modelov v približnej mierke 1/96 nie je určená len tak pre niekoho. Produkt je primárne je určený pre zberateľov od 14 rokov. Tieto malé autíčka sú určené len pre zberateľov na slovo vzatých zberateľov.

Do you think that you consider yourself a mature collector, but do you want to miss this piece? We fully understand if you are not a fan of English car production. That’s for sure. The set of models is intended for collectors with a focus on the LAND ROVER or JAGUAR brand. These small weights definitely hide more in themselves than they might seem at first glance. So, first of all, the whole collection is designed in a retro style in the simplest possible design. It is this simplicity that makes the basic lines of the cars they represent stand out. Painting and graphic details are at a high level. The perfect machining of the metal toy car and the preservation of the main elements of the body is perfect. The attachment of the axles and rubber wheels is also in the spirit of retro. The attachment of the truck is solved in a simple, fully functional way, by sliding it into the chassis of the LAND ROVER.

Myslíte si, že vy sami seba považujete za zrelého zberateľa, ale tento kúsok si kľudne necháte ujsť? Plne chápeme ak nie ste fanúšikom anglickej automobilovej produkcie. To je samozrejme. Set modelov je určený zberateľom so zameraním na značku LAND ROVER alebo JAGUAR. Tieto malé ťažítka v sebe ukrývajú rozhodne viac ako by sa na prvý pohľad zdalo. Tak v prvom rade je celá kolekcia navrhovaná v retro štýle v čo najjednoduchšom prevedení. Práve táto jednoduchosť nechá vyniknúť základným líniám autíčok, ktoré predstavujú. Lakovanie a grafické detaily sú na vysokej úrovni. Dokonalé opracovanie kovového autíčka a zachovanie hlavných prvkov karosérie je dokonalé. Usadenie osičiek a gumených koliesok je tiež v duchu retro. Uchytenie vozíka je vyriešené jednoduchým, plne funkčným spôsobom, nasunutím do podvozku LAND ROVERu.

Do not look for the interior of these cars. Also, the windows are only graphically represented. We consider the JAGUÁR E-TYPE model to be the most successful of the entire three sets. Not by quality but by its model itself. The massive front hood with a flowing rear part faithfully copies the main parts of a real car. The car has well-highlighted front and rear bumpers in silver. Of course, body parts are highlighted perfectly and accurately. The trolley on which the JAGUAR is mounted is a typical representation of the trolley as everyone imagines it in simplicity. It is probably unnecessary to look for a real truck template, but it perfectly complements the whole set with its look.

Interiér u týchto autíčok nehľadajte. Taktiež okná sú len graficky znázornené. Model JAGUÁR E-TYPE považujeme z celej trojice setu za najvydarenejší. Nie kvalitou ale samotnou jeho predlohou. Masívna predná kapota so splývavou zadnou časťou verne kopíruje hlavné časti reálneho automobilu. Autíčko má dobre zvýraznené predné i zadné nárazníky v striebornej farbe. Samozrejme časti karosérie sú zvýraznené dokonale a presne. Vozík na ktorom je JAGUAR usadený je typickým znázornením vozíku ako si ho v jednoduchosti predstavuje každý. Hľadať reálnu predlohu vozíka je asi zbytočné, ale svojim výzorom dokonale doplňuje celý set.

How could the whole PICCOLO series be characterized? One sentence. Less is sometimes more. Each toy car is made of one piece of casting without inserted parts. The overall impression of the models is perfect. If you are thinking of buying this set, do not hesitate. The set is made in a limited edition of 500 pieces and can be the basis of your new valuable collection of models. The verdict of our editorial office can be expected. We recommend PICCOLO models only to serious collectors who appreciate simplicity with a good idea.

Ako by sa dala celá rada PICCOLO charakterizovať? Jednou vetou. Menej je niekedy viac. Každé autíčko je vyrobené z jedného kusu odliatku bez vkladaných dielov. Celkový dojem z modelov je dokonalý. V prípade, ak rozmýšľate nad kúpou tohto setu neváhajte. Set je vyrobený v limitovanej edícii 500 kusov a môže byť základom vašej novej hodnotnej zbierky modelov. Verdikt našej redakcie sa dá očakávať. Modely PICCOLO odporúčame len vážnym zberateľom, ktorí ocenia jednoduchosť s dobrým nápadom.


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti SCHUCO / We thank SCHUCO for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s