NISSAN CONCEPT 2020 VISION GT

HOME – POCKET CARS – MAJORETTE – RACING CARS – NISSAN CONCEPT 2020 VISION GT

Throughout its more than 80-year history, the NISSAN brand has always pursued a number of goals. Its versatility in car models has always been synonymous with success and reliability in every corner of the world on the road or on the race track. The vision that eventually transforms into new cars is brought by every carmaker, but NISSAN goes a little further and lent its CONCPET VISION 2020 not only for the game GRAN TURISMO (PLAYSTATION), but also released the studio for collecting purposes. MAJORETTE in 1/63 scale brought a look at this beautiful car.

Značka NISSAN počas svojej viac ako 80 ročnej histórii vždy sledovala množstvo cieľov. Jej všestrannosť automobilových modelov bola vždy synonymom úspechu a spoľahlivosti v každom kúte sveta v teréne na ceste alebo na závodnom okruhu. Vízie, ktoré časom pretvára do nových automobilov prináša každá automobilka, no NISSAN ide troška ďalej a prepožičala svoj CONCPET VISION 2020 nielen pre hru GRAN TURISMO (PLAYSTATION), ale uvoľnila štúdiu i pre zberateľské účely. Značka MAJORETTE v mierke 1/63 priniesla pohľad na tento krásny automobil.

If you are looking for a connection between the new concept and the name Le Mans, you are not far away. The design firm Nissan Design Europe, based in London, was thinking about this 24-hour marathon when designing the concept. What do you think? Will we see VISION on the circuits? By examining the lines of the model with photos on the Internet, it is possible to assess the adherence to the lines of the vehicle as good. The manufacturer also tightened the painting and stickers on the toy car to our satisfaction. MAJORETTE should focus a little on processing the NISSAN logo on the front grille. The front headlights are a matter of course. The detailed rear of the car with the pressure wing was a really nice experience for us. The model follows the lines to excellent.

Ak hľadáte spojitosť nového konceptu s menom Le Mans, nie ste ďaleko. Dizajnérska kancelária Nissan Design Europe so sídlom v Londýne, myslela pri návrhu konceptu práve na tento 24 hodinový maratón. Čo myslíte? Uvidíme VISION na okruhoch? Skúmaním línií modelu s fotkami na internete je možné posúdiť dodržanie línií vozidla ako dobré. Taktiež lakovanie a nálepky na autíčku výrobca dotiahol k našej spokojnosti. MAJORETTE by sa malo trošku zamerať na spracovanie loga NISSAN na prednej maske. Samozrejmosťou sú vkladané predné svetlomety. Detailne navrhnutá zadná časť vozu s prítlačným krídlom bola pre nás naozaj pekným zážitkom. Model dodržiava línie na výbornú.

The view into the redesigned interior allows a large window to blend in perfectly into the side windows without a frame. The sporty spirit of the vehicle is multiplied by the deep recessed door lines and wide sills below. We must also praise the used wheels black wheel discs, which are unfortunately plastic. Rubber tires would give more exclusivity to the otherwise very nice NISSAN. The chassis is just a simple plastic badge that offers nothing but a rear diffuser. However, we evaluate the overall impression positively, but let’s just say that the toy car is not for every collector. The lines of the new NISSAN VISION GRAN TURISMO 2020 will be appreciated only by enthusiasts of concepts and sports cars with an uncertain future.

Výhľad do prepracovaného interiéru umožňuje veľké okno dokonale splývajúce do bočných okien bez rámu. Športového ducha vozidla znásobujú i hlboko zapustené línie dvier a široké prahy pod nimi. Taktiež musíme pochváliť použité kolesá čierne disky kolies, ktoré sú bohužiaľ plastové. Gumené pneumatiky by viac dodali väčšiu exkluzivitu inak veľmi peknému NISSAN. Podvozok je len jednoduchá plastová placka ktorá až na zadné difúzori neponúka nič. Avšak celkový dojem hodnotíme pozitívne, ale na rovinu vravíme, že autíčko nie je pre každého zberateľa. Línie nového NISSAN VISION GRAN TURISMO 2020 budú vedieť oceniť len nadšenci konceptov a športových automobilov s nejasnou budúcnosťou.

Kat. Číslo – REF: 214E
Mierka – Scale: 1/63
Rok – Year: 2020


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti SIMBA TOYS CZ, s.r.o. / We thank SIMBA TOYS CZ, s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s