BUGATTI DIVO (1/64, TIME MICRO, BBURAGO)

HOME – POCKET CARS – TIME MICRO – BUGATTI DIVO (1/64, TIME MICRO, BBURAGO)

BUGATTI DIVO in 1/64 scale did not surprise us with its perfect workmanship, but by creating a collaboration between a relatively new brand of TIME MICRO (TM) models and the notorious BBURAGO stand. That was the main reason why we had this model sent to the editorial office. However, what the manufacturer forgot to tell us is the red variant DIVO. Of course, she’s on her way too. But what does TM together with BBURAGO present to us? It is an attack on the meaning of collectors. Already during the first examination, he twitched the corner of our mouth out of anticipation, until the screwdriver went to work and removed the otherwise impressive base with a metal plate.

Model BUGATTI DIVO v mierke 1/64 nás neprekvapil svojim dokonalým spracovaním, ale vytvorením spolupráce pomerne stále novej značky modelov TIME MICRO (TM) a notoricky známej stálice BBURAGO. To bol hlavný dôvod prečo sme si tento model nechali zaslať do redakcie. Čo nám však výrobca zabudol oznámiť je i červená varianta DIVO. Samozrejme, už i tá je na ceste. Čo nám však TM spolu s BBURAGO predstavuje? Je to útok na zmysle zberateľov. Už pri prvom skúmaní nám šklbal kútik úst z nedočkavosti, až sa skrutkovač pustí do práce a odstráni inak pôsobivý podstavec s kovovým štítkom.

Do you think we are exaggerating? We don’t, we still feel that we can’t express the positive feelings from the TM models enough. The BUGATTI DIVO is no different. In some places, reason comes to mind when examining the amount of detail on a precisely designed model body. We tried to find mistakes, serious ones, but we must disappoint you. Simply, apart from minor shortcomings, mainly in painting, the model shows perfect workmanship, even including small plastic inserts.

Zdá sa vám, že preháňame? My nie, stále máme pocit, že nevieme dostatočne vyjadriť pozitívne pocity z modelov TM. U auta BUGATTI DIVO tomu nie je inak. Miestami sa pri skúmaní množstva detailov na presne navrhnutej karosérii modelu zastavuje rozum. Snažili sme sa nájsť chyby, tie vážne, ale musíme vás sklamať. Jednoducho okrem drobných nedostatkov prevažne v lakovaní model vykazuje dokonalé spracovanie a to i vrátane drobných vkladaných dielov z plastu.

The interior of the car is mostly black, but the manufacturer has also added a bit of color-highlighted details. Also, the graphic elements on a small car are at a good level. They are accurate, including the BUGATTI logo on the wheels. The manufacturer also allowed the metal chassis to be fitted with a number of details that faithfully mimic the real look of the car. However, the imitation of carbon parts is the most difficult for our models. Also, the rear pressure wing is completely designed with imitation carbon. The view of the hood above the engine is also fitted with carbon in the spirit of maximum accuracy.

Interiér vozu je prevažne čierny ale výrobca i sem pridal troška farebne zvýraznených detailov. Taktiež grafické prvky sú na malom aute na dobrej úrovni. Sú presné a to i vrátane loga BUGATTI na kolesách. Kovový podvozok si výrobca tiež dovolil osadiť množstvom detailov, ktoré verne napodobňujú reálny vzhľad vozu. Či nám však na modely najviac utkvelo je imitácia karbónových dielov. Taktiež zadné prítlačné krídlo je celé navrhnuté s imitáciou karbónu. Pohľad na kapotu nad motorom je tiež v duchu maximálnej presnosti osadený karbónom.

It’s really hard to complain about this car. The combination of TM and BBURAGO really created a masterpiece in a small 1/64 scale. However, if we were to mention the errors, they will mainly concern the strong blue color that is sprayed in the production process, which results in an inaccurate boundary between the colors (black and blue). This small lack of shade is just perfectly designed rear-view mirrors and a precisely designed tread of rubber tires. The model is simply a must for 1/64 scale fans. If we had a rating system we would give nine out of ten points.

Naozaj ťažko sa dá tomuto autu niečo vytknúť. Spojením TM a BBURAGO naozaj vzniklo majstrovské dielo v malej mierke 1/64. Ak by sme však mali spomenúť chyby budú sa predovšetkým týkať výraznej modrej farby, ktorá je v procese výroby striekaná, čo má za následok nepresnú hranicu medzi farbami (čierna a modrá). Tento drobný nedostatok zatienia už len dokonale navrhnuté spätné zrkadlá a precízne navrhnutý dezén gumených pneumatík. Model je pre fanúšikov mierky 1/64 jednoducho nutnosťou. Ak by sme mali systém hodnotenia dáme deväť bodov z desiatich.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s