1957 CHEVROLET FLATBED w/ 1957 CHEVROLET BEL AIR (1/64, MAISTO)

HOME – POCKET CARS – MAISTOELITE TRANSPORT– 1957 CHEVROLET FLATBED w/ 1957 CHEVROLET BEL AIR

This is typical of MAISTO. This was the first thing we said when looking at the news from the ELITE TRANSPORT workshop in 1/64 scale from MAISTO. They combined two already known icons of motoring, which appeared in previous variants of EILITE TRAN. We have already imagined the first two and you can remember them in the articles RAMP TRUCK and CHEVROLET FLATBED. It is therefore not necessary to recall the processing of models, which has not changed. The only change that both cars noticed is painting.

Je to typické pre MAISTO. To bolo prvé čo sme si povedali pri pohľade na novinku z dielne ELITE TRANSPORT v mierke 1/64 od MAISTO. Spojili dve už dve známe ikony automobilizmu, ktoré sa objavili v predošlých variantách EILITE TRAN. Prvé dve sme si už predstavili a môžete si ich pripomenúť v článkoch RAMP TRUCK a CHEVROLET FLATBED. Nie je nutné teda pripomínať spracovanie modelov, ktoré sa nezmenilo. Jedinou zmenou ktoré obe autá zaznamenali je lakovanie.

Under the OLDIES TOWING sticker, the red-black coat of the toy car is perfect and shows no defects. In addition, the manufacturer highlighted the transition between colors with a silver line, which added more attractiveness to the models. The stickers copy the quality of the paint and we did not notice any defects anywhere that should reduce the quality. The whole set is closed by beautiful white tires.

Pod nálepkou OLDIES TOWING je červeno čierny kabát autíčok dokonalý a nevykazuje žiadne defekty. Výrobca naviac prechod medzi farbami zvýraznil striebornou linkou čo dodalo modelom viac na atraktívnosti. Nálepky kopírujú kvalitu laku a nikde sme nezaznamenali žiadne vady, ktoré by mali znížiť kvalitu. Celý komplet ako inak uzatvárajú krásne biele pneumatiky.

We do not want to say directly or indirectly that MAISTO models have something in them, but it is simply so. Whenever we see models from MAISTO, it is something else that we are normally used to. The only comment and maybe the designers at MASTO will take to heart is the fact that the more metal, the more attractive it will be for us collectors. We simply cannot identify with the plastic body. In every respect of the collection of American models, this beauty is simply indispensable.

Nechceme priamo či nepriamo hovoriť, že modely MAISTO majú niečo do seba ale jednoducho je to tak. Vždy, keď vidíme modely od MAISTO ide o niečo iné na čo sme bežne zvyknutí. Jedinou pripomienkou a možno si to dizajnéri u MASTO zoberú k srdcu je fakt, že čím viac kovu tým to bude pre nás zberateľov atraktívnejšie. Jednoducho sa nevieme stotožniť z plastovou korbou. V každom ohľade do zbierky amerických modelov je tento krásavec jednoducho nepostradateľný.

Kat. Číslo – REF: 15055-G
Mierka – Scale: 1/64
Rok – Year: 2021


Za podporu a sponzorovanie rubriky POCKET CARS ďakujeme spoločnosti PAMA SLOVAKIA s.r.o. ktorá dodala model pre tento článok. / We thank PAMA SLOVAKIA s.r.o. for support and sponsorship of the POCKET CARS section which provided the model for this article.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s