REKLAMA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH / ADVERTISING ON SOCIAL NETWORKS

HOME INZERCIA – REKLAMA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

PONUKA SOCIÁLNEHO KAPITÁLU

Na sociálnych sieťach informujeme fanúšikov o novinkách a dianí zo sveta automobilov a zberateľských modelov. Sociálny kapitál dosahuje výšku viac 4900 fanúšikov. V rámci tohto priestoru vieme poskytnúť propagovanie firmy, alebo produktu.

We inform fans on social networks about news and events from the world of cars and collector’s models. Social capital reaches more than 4,900 fans. Within this space we can provide promotion of the company or product.

CENA

Pre každého záujemcu o inzerciu na našich Facebook stránkach ponúkame PRIESTOR na zviditeľnenie produktov, prípadne celej spoločnosti. Jednotná cena 25 EUR pri objednaní jednej alebo všetkých troch stránok na mesiac.

PRICE

Every client interested in advertising on our Facebook pages, we offer SPACE for the visibility of products, or the whole company. Single price 25 EUR when ordering one or all three pages per month.

ZADARMO

Priestor Facebook stránok ponúkame ZADARMO ak si klient objedná niektorý z inzertných produktov (PR ČLÁNOK, BANNEROVÁ REKLAMA).

FREE

We offer the space of Facebook pages for FREE if the client orders one of the advertising products (PR ARTICLE, BANNER ADVERTISING).


NAŠE FACEBOOK STRÁNKY / OUR FACEBOOK SITEINFO

+421 902 268 178

diecastplasticmodels@gmail.com

Advertisement