DODGE CHALLENGER T/A 1970 (1/32, WELLY)

HOME – GARÁŽ – RECENZIE MODELOV – DODGE CHALLENGER T/A 1970

Ďalšia novinka od WELLY v mierke 1/32-1/36 nám prišla na náš stôl viac-menej náhodou. No o to viac z nej máme radosť. Vždy sa radi pozrieme detailne na legendárne americké auto. Model Dodge Challanger z roku 1970 od WELLY bol pre nás nielen prekvapením, ale i drobným sklamaním. Veď posúďte sami.

Another novelty from WELLY in the scale of 1 / 32-1 / 36 came to our editorial table more or less by accident. But we are all the more happy with it. We always like to look in detail at the legendary American car. The 1970 Dodge Challanger from WELLY was not only a pleasure for us, but also a small disappointment. Judge for yourself.

Príchodom nového desaťročia 70. rokov si výrobcovia po celom svete uvedomovali, že je nutné pre svetové trhy prinášať nielen úžitkové a rodinné automobily, ale stále sa venovať i športovým modelom. Tie predovšetkým budovali meno značiek akým je aj Dodge. Spoločnosť WELLY si je vedomá toho, že americké športové autá vždy budú pútať pozornosť nadšencov automobilov. Uverejnila v krásnej oranžovej farbe Dodge Challenger T/A z roku 1970. Model má čiernu matnú kapotu a race čierne pruhy po boku auta. Línie sa podarilo výrobcovi navrhnúť pomerne dobre. Samozrejme veľa detailov chýba, alebo podlieha bezpečnosti detí. Autíčko je určené pre deti od 3+ rokov.

The arrival of the new decade of the 1970s, manufacturers around the world realized the need to bring not only commercial vehicles and family cars to world markets, but also to focus on sports models. They mainly built the name of brands such as Dodge. WELLY is aware that American sports cars will always attract the attention of car enthusiasts. Released in the beautiful orange Dodge Challenger T / A from 1970. The model has a black matte hood and race black stripes on the side of the car. The manufacturer managed to design the lines relatively well. Of course, a lot of details are missing or subject to the safety of children. The toy car is intended for children from 3+ years of age.

Model disponuje pohyblivými dverami, no výrobca by si mal už uvedomiť, že pánty a systém otvárania by mal prepracovať. Mali sme pocit, že pri maximálnom otvorení stačí už len zamávať dverami a autíčko môže lietať. Naviac otvorené dvere odhalili ďalší nedostatok ktorý si firma WELLY už tiež mala zobrať k srdcu. Nedostriekané miesta ukryté pri lakovaní na nás pozerajú ako bager na tvrdú hlinu. Aby to však nebolo len o kritike. WELLY zapracovalo na návrhoch interiéru. Musíme uznať, že pohľad do kabíny bol pre nás potešujúci. Taktiež detaily v exteriéry nás tešili. Chrómová predná maska a zadné čelo pôsobí dobre, ale chýbali nám vkladané detaily a logo Dodge. Lemovanie okolo čelného skla považujeme za plus.

The model has a movable door, but the manufacturer should rework the opening system. We had the feeling that with the maximum opening, all you have to do is swing the door and the car can fly. In addition, the open door revealed another shortcoming that WELLY still does not want to complete. Unsprayed places hidden during painting spoil the impression of the whole model. So we don’t just criticize. WELLY worked on the interior designs. We must admit that looking into the cabin was gratifying for us. We must say the same about the details on the exterior. The chrome front mask and rear face work well, but we lacked embedded details and the Dodge logo. We consider the edging around the windshield to be a plus.

Ďalšou pozitívnou stránkou modelu je podvozok. Množstvo detailov je príjemným znázornením reálnej predlohy. Chrómové kolesá nám k modelu veľmi nepasovali, ale ich návrh tiež WELLY vcelku dobre odhadlo. Ako sme už naznačili. Z modelu sme mali zmiešané pocity. Veríme však, že výrobca na svojich rezervách popracuje a časom sa budeme stretávať s autíčkami ktoré už nebudú mať toľko detských chorôb.

Another positive aspect of the model is the chassis. The amount of detail is a pleasant representation of a real model. The chrome wheels did not fit the model very well, but WELLY also estimated their design quite well. As we have already indicated. We had mixed feelings about the model. However, we believe that the manufacturer will work on its reserves and in time we will meet with toy cars that will no longer have so many childhood diseases.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu, o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s