ŠKODA 1200 SEDAN 1952 (1/43, DeAGOSTINI)

HOMEGARAGERECENZIE MODELOV – ŠKODA 1200 SEDAN 1952

Charakterom Škody 1200 Sedan bola jej úloha zapôsobiť na zahraničný trh. Predovšetkým, išlo o zisk aký tieto vozy dokázali produkovať na mnohých zahraničných trhoch od Egypta, Indonézie až po Peru. Samozrejme i Európsky trh mal možnosť zažiť kvality i nedostatky inak veľmi peknej a pohodlnej Škodovky. Čo však ale domáci trh? V bývalom Československu sa týchto vozov veľa nepredalo. Nie kvôli nezáujmu, ale nedostatku. Ako sme už spomenuli, išlo prevažne o exportný artikel ČSSR. Škodovke sa podarilo zaujať trhy v západnej Európe kde si našla množstvo spokojných zákazníkov.

The character of Škoda 1200 Sedan was its task to influence the foreign market. Above all, it was the profit that these cars were able to produce in many foreign markets from Egypt, Indonesia to Peru. Of course, the European market also had the opportunity to experience the qualities and shortcomings of an otherwise very nice and comfortable Škoda. But what about the domestic market? Not many of these cars were sold in the former Czechoslovakia. Not because of lack of interest but because of unavailability on the domestic market. As we have already mentioned, it was mainly an export item of the former Czechoslovakia. Škoda managed to attract markets in Western Europe where it found many satisfied customers.

Rok od uvedenia modelu Sedan sa na trh, sa Škodovka rozhodla uviesť model v kombi verzii, ktorý našiel uplatnenie v záchranných zložkách ČSSR ale i iných štátov. Auto sa prezentovalo väčšou karosériou i priestorom v interiéry. Produkcia sanitných verzii Škoda 1200 prebiehala v rokoch 1952 až 1955. K pohonu auta bol použitý radový 4-válec o objeme 1221ccm s výkonom 26,5kW (36k). Maximálna rýchlosť mierne prekračovala 100km/h.

One year after the launch of the Sedan model, Škoda decided to introduce the model in a station wagon version, which found application in the rescue services of the Czechoslovak Socialist Republic as well as other states. The car was presented with a larger body and interior space. The production of ambulance versions of the Škoda 1200 took place in the years 1952 to 1955. An in-line 4-cylinder with a volume of 1221 cc with an output of 26.5 kW (36 hp) was used to power the car. The maximum speed slightly exceeded 100km / h.

Model Škoda 1200 Sedan z produkcie DeAgostini sme obdržali do našej redakcie s veľkým nadšením. Vieme, že mnohí naši čitatelia majú radi tieto vozy, či už z nostalgie, alebo hrdosti k značke Škoda. No zo zberateľského hľadiska nás model mierne prekvapil ale i sklamal. Nevieme či náhodou, alebo je to pravidlom no k nám sa model dostal s nedostatkami ktoré sa prejavujú priamo vo výrobnom procese. Samotný model a jeho návrh považujeme za dobrý s malými odchýlkami a prižmúrením očí je to na dobrej úrovni. Ale ako sme už spomenuli celkové spracovanie nás sklamalo. Poškodený chróm na kolesách, znečistenie laku od bordovej farby a nevycentrované kolesá.

We received the Škoda 1200 Sedan from the DeAgostini production with great enthusiasm in our editorial office. We know that many of our readers love these cars, whether out of nostalgia or pride in the Škoda brand. But from a collector’s point of view, the model surprised us slightly but also disappointed us. We do not know whether by chance or as a rule, but the model came to us with shortcomings that are reflected directly in the production process. We consider the model itself and its design to be good with small deviations and it is at a good level. But as we have already mentioned, the overall processing disappointed us. Damaged chrome on the wheels, contamination of the paint from burgundy paint and off-center wheels.

Máte radi Blog Diecast & Plastic Models? Aktivujte si NEWSLATTER a neuniknú vám žiadne príspevky. Denne sa venujeme novinkám zo sveta zberateľských modelov a stavebníc plastových modelov.

Do you like Diecast & Plastic Models blog? Activate your newslatter and you will not miss any posts. Every day he deals with news from the world of collector’s models and plastic model kits.

Naopak, interiér nás mierne prekvapil. Poznáme kvalitu, ktorú DeAgostini ponúka a v tomto prípade to dobre vyšlo. Snažili sme sa zachytiť interiér cez okná a za povšimnutie stojí dobre navrhnutá palubná doska a interiérové časti ako i obloženie dvier. Podvozok veľa detailov neponúka, dizajnéri všetku snahu venovali do viditeľnej časti vozu. Oceňujeme dobre navrhnuté kolesá a tiež i pridaný zadný diel výfuku, ktorý aspoň troška zahnal smäd po detailoch.

On the contrary, the interior surprised us. We know the quality that DeAgostini offers, and in this case it also worked well. We tried to capture the interior through the windows and it is worth noting the well-designed dashboard and interior parts as well as the door trim. The chassis does not offer much detail, the designers put all their effort into the visible part of the car. We appreciate the well-designed wheels and also the added rear part of the exhaust, which at least a little drove away the thirst for details.

Ale mnohí si isto poviete, veď cena tomu zodpovedá. Áno máte pravdu. Ale kde je potom tá vážnosť a vášeň zberateľa mať v zbierke naozaj dobré a zaujímavé kusy? Či ide len o zhrňovanie? My osobne sme názoru, že model je určený vyslovene skalným fanúšikom, ktorí prehliadnu nízku úroveň spracovania modelu. Ostatným odporúčame počkať si na kvalitnejšie spracovanie tohto modelu iným výrobcom a ušetriť si peniaze. V každom ohľade budeme tvrdiť, že DeAgostini robí dobre modely, ale bohužiaľ v tomto prípade to neplatí.

But you will surely say a lot, because the price corresponds to that. Yes, you are right. But! Then where is the seriousness and passion of the collector to have really good and interesting pieces in the collection? Is it just a matter of having as many models as possible? We personally believe that the model is designed specifically for rock fans, who will overlook the low level of processing of the model. We recommend others to wait for other manufacturers to process this model better and save money. In every respect, we will say that DeAgostini makes good models, but unfortunately this is not the case.


Prosím venujte pár sekúnd nášmu prieskumu o tom čo si myslíte o tomto článku. Zozbierané údaje nám uľahčia nasmerovať obsahovosť i typografiu článkov podľa vašich záujmov. Ďakujeme. Please take a few seconds to research what you think of this article. The data collected will make it easier for us to direct the content and typography of articles according to your interests. We thank you.

Advertisement

One thought on “ŠKODA 1200 SEDAN 1952 (1/43, DeAGOSTINI)

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s